Το 2022 θα είναι μια καταπληκτική χρονιά για εσάς. Είσαι επιζών. Έχετε μια ισχυρή ικανότητα να κολυμπάτε και να πλοηγείστε μέσα από συναισθηματικά και υλικά στοιχεία. Μπορεί να είσαι σκληρός από έξω αλλά να είσαι μαλακός από μέσα. Δεν σας αρέσει η αλλαγή γιατί αγαπάτε την ασφάλεια και την ασφάλεια των γνωστών περιοχών σας. 

Τμήμα
Κρεμαστό Καρκίνο, Χρυσό (21 Ιουνίου - 22 Ιουλίου)
Κρεμαστό Καρκίνο, Χρυσό (21 Ιουνίου - 22 Ιουλίου)
https://vimeo.com/708972951
Κρεμαστό Καρκίνο, Χρυσό (21 Ιουνίου - 22 Ιουλίου)
Κρεμαστό Καρκίνο, Χρυσό (21 Ιουνίου - 22 Ιουλίου)
Κρεμαστό Καρκίνο, Χρυσό (21 Ιουνίου - 22 Ιουλίου)
https://vimeo.com/708972951
Κρεμαστό Καρκίνο, Χρυσό (21 Ιουνίου - 22 Ιουλίου)

Κρεμαστό Καρκίνο, Χρυσό (21 Ιουνίου - 22 Ιουλίου)

€24.99
Σετ κολιέ Cancer Zodiac, χρυσό
Σετ κολιέ Cancer Zodiac, χρυσό
https://vimeo.com/708972951
Σετ κολιέ Cancer Zodiac, χρυσό
Σετ κολιέ Cancer Zodiac, χρυσό
Σετ κολιέ Cancer Zodiac, χρυσό
Σετ κολιέ Cancer Zodiac, χρυσό
https://vimeo.com/708972951
Σετ κολιέ Cancer Zodiac, χρυσό
Σετ κολιέ Cancer Zodiac, χρυσό

Σετ κολιέ Cancer Zodiac, χρυσό

€50.98
Σετ Καρκίνος Birthstone, Χρυσό
Σετ Καρκίνος Birthstone, Χρυσό
Σετ Καρκίνος Birthstone, Χρυσό
Σετ Καρκίνος Birthstone, Χρυσό
https://vimeo.com/708972951
Σετ Καρκίνος Birthstone, Χρυσό
Σετ Καρκίνος Birthstone, Χρυσό
Σετ Καρκίνος Birthstone, Χρυσό
Σετ Καρκίνος Birthstone, Χρυσό
Σετ Καρκίνος Birthstone, Χρυσό
Σετ Καρκίνος Birthstone, Χρυσό
https://vimeo.com/708972951
Σετ Καρκίνος Birthstone, Χρυσό
Σετ Καρκίνος Birthstone, Χρυσό

Σετ Καρκίνος Birthstone, Χρυσό

€70.97
Δωροκάρτα για τον καρκίνο
Δωροκάρτα για τον καρκίνο
Δωροκάρτα για τον καρκίνο
Δωροκάρτα για τον καρκίνο
Δωροκάρτα για τον καρκίνο
Δωροκάρτα για τον καρκίνο

Δωροκάρτα για τον καρκίνο

€1.00