ΜΥΣΤΙΚΑ ΔΩΡΑ ΑΓΙΟΥ ΚΑΤΩ 20€

Ιανουάριος Birthstone Passion Dainty Signature Pendant, Gold
Ιανουάριος Birthstone Passion Dainty Signature Pendant, Gold
Ιανουάριος Birthstone Passion Dainty Signature Pendant, Gold
Ιανουάριος Birthstone Passion Dainty Signature Pendant, Gold
Ιανουάριος Birthstone Passion Dainty Signature Pendant, Gold
Ιανουάριος Birthstone Passion Dainty Signature Pendant, Gold

Ιανουάριος Birthstone Passion Dainty Signature Pendant, Gold

€19.99
Φεβρουάριος Μενταγιόν Daintty Signature Devotion Daintty, Gold
Φεβρουάριος Μενταγιόν Daintty Signature Devotion Daintty, Gold
Φεβρουάριος Μενταγιόν Daintty Signature Devotion Daintty, Gold
Φεβρουάριος Μενταγιόν Daintty Signature Devotion Daintty, Gold
Φεβρουάριος Μενταγιόν Daintty Signature Devotion Daintty, Gold
Φεβρουάριος Μενταγιόν Daintty Signature Devotion Daintty, Gold

Φεβρουάριος Μενταγιόν Daintty Signature Devotion Daintty, Gold

€19.99
Μάρτιος Birthstone Peace Dainty Signature κρεμαστό, χρυσό
Μάρτιος Birthstone Peace Dainty Signature κρεμαστό, χρυσό
Μάρτιος Birthstone Peace Dainty Signature κρεμαστό, χρυσό
Μάρτιος Birthstone Peace Dainty Signature κρεμαστό, χρυσό
Μάρτιος Birthstone Peace Dainty Signature κρεμαστό, χρυσό
Μάρτιος Birthstone Peace Dainty Signature κρεμαστό, χρυσό

Μάρτιος Birthstone Peace Dainty Signature κρεμαστό, χρυσό

€19.99
Απρίλιο Birthstone Hope Dainty Signature κρεμαστό κόσμημα, χρυσό
Απρίλιο Birthstone Hope Dainty Signature κρεμαστό κόσμημα, χρυσό
Απρίλιο Birthstone Hope Dainty Signature κρεμαστό κόσμημα, χρυσό
Απρίλιο Birthstone Hope Dainty Signature κρεμαστό κόσμημα, χρυσό
Απρίλιο Birthstone Hope Dainty Signature κρεμαστό κόσμημα, χρυσό
Απρίλιο Birthstone Hope Dainty Signature κρεμαστό κόσμημα, χρυσό

Απρίλιο Birthstone Hope Dainty Signature κρεμαστό κόσμημα, χρυσό

€19.99
May Birthstone Friendship Dainty Signature κρεμαστό κόσμημα, χρυσό
May Birthstone Friendship Dainty Signature κρεμαστό κόσμημα, χρυσό
May Birthstone Friendship Dainty Signature κρεμαστό κόσμημα, χρυσό
May Birthstone Friendship Dainty Signature κρεμαστό κόσμημα, χρυσό
May Birthstone Friendship Dainty Signature κρεμαστό κόσμημα, χρυσό
May Birthstone Friendship Dainty Signature κρεμαστό κόσμημα, χρυσό

May Birthstone Friendship Dainty Signature κρεμαστό κόσμημα, χρυσό

€19.99
Ιούνιος Birthstone Strength Dainty Signature κρεμαστό, χρυσό
Ιούνιος Birthstone Strength Dainty Signature κρεμαστό, χρυσό
Ιούνιος Birthstone Strength Dainty Signature κρεμαστό, χρυσό
Ιούνιος Birthstone Strength Dainty Signature κρεμαστό, χρυσό
Ιούνιος Birthstone Strength Dainty Signature κρεμαστό, χρυσό
Ιούνιος Birthstone Strength Dainty Signature κρεμαστό, χρυσό

Ιούνιος Birthstone Strength Dainty Signature κρεμαστό, χρυσό

€19.99
August Birthstone Beauty Dainty Signature κρεμαστό κόσμημα, χρυσό
August Birthstone Beauty Dainty Signature κρεμαστό κόσμημα, χρυσό
August Birthstone Beauty Dainty Signature κρεμαστό κόσμημα, χρυσό
August Birthstone Beauty Dainty Signature κρεμαστό κόσμημα, χρυσό
August Birthstone Beauty Dainty Signature κρεμαστό κόσμημα, χρυσό
August Birthstone Beauty Dainty Signature κρεμαστό κόσμημα, χρυσό

August Birthstone Beauty Dainty Signature κρεμαστό κόσμημα, χρυσό

€19.99
Σεπτέμβριο Μενταγιόν υπογραφή υπογραφής Birthstone Wisdom Dainty, Gold
Σεπτέμβριο Μενταγιόν υπογραφή υπογραφής Birthstone Wisdom Dainty, Gold
Σεπτέμβριο Μενταγιόν υπογραφή υπογραφής Birthstone Wisdom Dainty, Gold
Σεπτέμβριο Μενταγιόν υπογραφή υπογραφής Birthstone Wisdom Dainty, Gold
Σεπτέμβριο Μενταγιόν υπογραφή υπογραφής Birthstone Wisdom Dainty, Gold
Σεπτέμβριο Μενταγιόν υπογραφή υπογραφής Birthstone Wisdom Dainty, Gold

Σεπτέμβριο Μενταγιόν υπογραφή υπογραφής Birthstone Wisdom Dainty, Gold

€19.99
Οκτώβριος Μενταγιόν Love Dainty Signature, Χρυσό
Οκτώβριος Μενταγιόν Love Dainty Signature, Χρυσό
Οκτώβριος Μενταγιόν Love Dainty Signature, Χρυσό
Οκτώβριος Μενταγιόν Love Dainty Signature, Χρυσό
Οκτώβριος Μενταγιόν Love Dainty Signature, Χρυσό
Οκτώβριος Μενταγιόν Love Dainty Signature, Χρυσό

Οκτώβριος Μενταγιόν Love Dainty Signature, Χρυσό

€19.99
Νοέμβριος Κρεμαστό μενταγιόν υπογραφή υπογραφής υπογραφή, Birthstone Happiness Dainty, Gold
Νοέμβριος Κρεμαστό μενταγιόν υπογραφή υπογραφής υπογραφή, Birthstone Happiness Dainty, Gold
Νοέμβριος Κρεμαστό μενταγιόν υπογραφή υπογραφής υπογραφή, Birthstone Happiness Dainty, Gold
Νοέμβριος Κρεμαστό μενταγιόν υπογραφή υπογραφής υπογραφή, Birthstone Happiness Dainty, Gold
Νοέμβριος Κρεμαστό μενταγιόν υπογραφή υπογραφής υπογραφή, Birthstone Happiness Dainty, Gold
Νοέμβριος Κρεμαστό μενταγιόν υπογραφή υπογραφής υπογραφή, Birthstone Happiness Dainty, Gold

Νοέμβριος Κρεμαστό μενταγιόν υπογραφή υπογραφής υπογραφή, Birthstone Happiness Dainty, Gold

€19.99
Δεκέμβριος Birthstone Uniqueeness Dainty Signature κρεμαστό κόσμημα, χρυσό
Δεκέμβριος Birthstone Uniqueeness Dainty Signature κρεμαστό κόσμημα, χρυσό
Δεκέμβριος Birthstone Uniqueeness Dainty Signature κρεμαστό κόσμημα, χρυσό
Δεκέμβριος Birthstone Uniqueeness Dainty Signature κρεμαστό κόσμημα, χρυσό
Δεκέμβριος Birthstone Uniqueeness Dainty Signature κρεμαστό κόσμημα, χρυσό
Δεκέμβριος Birthstone Uniqueeness Dainty Signature κρεμαστό κόσμημα, χρυσό

Δεκέμβριος Birthstone Uniqueeness Dainty Signature κρεμαστό κόσμημα, χρυσό

€19.99
Ιανουάριος Birthstone Passion Dainty Signature Pendant, Rose Gold
Ιανουάριος Birthstone Passion Dainty Signature Pendant, Rose Gold
Ιανουάριος Birthstone Passion Dainty Signature Pendant, Rose Gold
Ιανουάριος Birthstone Passion Dainty Signature Pendant, Rose Gold
Ιανουάριος Birthstone Passion Dainty Signature Pendant, Rose Gold
Ιανουάριος Birthstone Passion Dainty Signature Pendant, Rose Gold

Ιανουάριος Birthstone Passion Dainty Signature Pendant, Rose Gold

€19.99
Φεβρουάριος Μενταγιόν Dainty Signature Devotion Doughty, Rose Gold
Φεβρουάριος Μενταγιόν Dainty Signature Devotion Doughty, Rose Gold
Φεβρουάριος Μενταγιόν Dainty Signature Devotion Doughty, Rose Gold
Φεβρουάριος Μενταγιόν Dainty Signature Devotion Doughty, Rose Gold
Φεβρουάριος Μενταγιόν Dainty Signature Devotion Doughty, Rose Gold
Φεβρουάριος Μενταγιόν Dainty Signature Devotion Doughty, Rose Gold

Φεβρουάριος Μενταγιόν Dainty Signature Devotion Doughty, Rose Gold

€19.99
Μάρτιος Birthstone Peace Dainty Υπογραφή μενταγιόν, Rose Gold
Μάρτιος Birthstone Peace Dainty Υπογραφή μενταγιόν, Rose Gold
Μάρτιος Birthstone Peace Dainty Υπογραφή μενταγιόν, Rose Gold
Μάρτιος Birthstone Peace Dainty Υπογραφή μενταγιόν, Rose Gold
Μάρτιος Birthstone Peace Dainty Υπογραφή μενταγιόν, Rose Gold
Μάρτιος Birthstone Peace Dainty Υπογραφή μενταγιόν, Rose Gold

Μάρτιος Birthstone Peace Dainty Υπογραφή μενταγιόν, Rose Gold

€19.99
May Birthstone Friendship Dainty Signature κρεμαστό κόσμημα, Rose Gold
May Birthstone Friendship Dainty Signature κρεμαστό κόσμημα, Rose Gold
May Birthstone Friendship Dainty Signature κρεμαστό κόσμημα, Rose Gold
May Birthstone Friendship Dainty Signature κρεμαστό κόσμημα, Rose Gold
May Birthstone Friendship Dainty Signature κρεμαστό κόσμημα, Rose Gold
May Birthstone Friendship Dainty Signature κρεμαστό κόσμημα, Rose Gold

May Birthstone Friendship Dainty Signature κρεμαστό κόσμημα, Rose Gold

€19.99
Ιούνιος Birthstone Strength Dainty Signature κρεμαστό κόσμημα, Rose Gold
Ιούνιος Birthstone Strength Dainty Signature κρεμαστό κόσμημα, Rose Gold
Ιούνιος Birthstone Strength Dainty Signature κρεμαστό κόσμημα, Rose Gold
Ιούνιος Birthstone Strength Dainty Signature κρεμαστό κόσμημα, Rose Gold
Ιούνιος Birthstone Strength Dainty Signature κρεμαστό κόσμημα, Rose Gold
Ιούνιος Birthstone Strength Dainty Signature κρεμαστό κόσμημα, Rose Gold

Ιούνιος Birthstone Strength Dainty Signature κρεμαστό κόσμημα, Rose Gold

€19.99
Ιούλιος Birthstone Joy Dainty Signature κρεμαστό κόσμημα, Rose Gold
Ιούλιος Birthstone Joy Dainty Signature κρεμαστό κόσμημα, Rose Gold
Ιούλιος Birthstone Joy Dainty Signature κρεμαστό κόσμημα, Rose Gold
Ιούλιος Birthstone Joy Dainty Signature κρεμαστό κόσμημα, Rose Gold
Ιούλιος Birthstone Joy Dainty Signature κρεμαστό κόσμημα, Rose Gold
Ιούλιος Birthstone Joy Dainty Signature κρεμαστό κόσμημα, Rose Gold

Ιούλιος Birthstone Joy Dainty Signature κρεμαστό κόσμημα, Rose Gold

€19.99
August Birthstone Beauty Dainty Signature κρεμαστό κόσμημα, Rose Gold
August Birthstone Beauty Dainty Signature κρεμαστό κόσμημα, Rose Gold
August Birthstone Beauty Dainty Signature κρεμαστό κόσμημα, Rose Gold
August Birthstone Beauty Dainty Signature κρεμαστό κόσμημα, Rose Gold
August Birthstone Beauty Dainty Signature κρεμαστό κόσμημα, Rose Gold
August Birthstone Beauty Dainty Signature κρεμαστό κόσμημα, Rose Gold

August Birthstone Beauty Dainty Signature κρεμαστό κόσμημα, Rose Gold

€19.99
Σεπτέμβριο Μενταγιόν υπογραφή υπογραφής Birthstone Wisdom Dainty, Rose Gold
Σεπτέμβριο Μενταγιόν υπογραφή υπογραφής Birthstone Wisdom Dainty, Rose Gold
Σεπτέμβριο Μενταγιόν υπογραφή υπογραφής Birthstone Wisdom Dainty, Rose Gold
Σεπτέμβριο Μενταγιόν υπογραφή υπογραφής Birthstone Wisdom Dainty, Rose Gold
Σεπτέμβριο Μενταγιόν υπογραφή υπογραφής Birthstone Wisdom Dainty, Rose Gold
Σεπτέμβριο Μενταγιόν υπογραφή υπογραφής Birthstone Wisdom Dainty, Rose Gold

Σεπτέμβριο Μενταγιόν υπογραφή υπογραφής Birthstone Wisdom Dainty, Rose Gold

€19.99
Οκτώβριος κρεμαστό κόσμημα Love Dainty Signature, Rose Gold
Οκτώβριος κρεμαστό κόσμημα Love Dainty Signature, Rose Gold
Οκτώβριος κρεμαστό κόσμημα Love Dainty Signature, Rose Gold
Οκτώβριος κρεμαστό κόσμημα Love Dainty Signature, Rose Gold
Οκτώβριος κρεμαστό κόσμημα Love Dainty Signature, Rose Gold
Οκτώβριος κρεμαστό κόσμημα Love Dainty Signature, Rose Gold

Οκτώβριος κρεμαστό κόσμημα Love Dainty Signature, Rose Gold

€19.99
Νοέμβριος Μενταγιόν Birthstone Happiness Dainty Signature, Rose Gold
Νοέμβριος Μενταγιόν Birthstone Happiness Dainty Signature, Rose Gold
Νοέμβριος Μενταγιόν Birthstone Happiness Dainty Signature, Rose Gold
Νοέμβριος Μενταγιόν Birthstone Happiness Dainty Signature, Rose Gold
Νοέμβριος Μενταγιόν Birthstone Happiness Dainty Signature, Rose Gold
Νοέμβριος Μενταγιόν Birthstone Happiness Dainty Signature, Rose Gold

Νοέμβριος Μενταγιόν Birthstone Happiness Dainty Signature, Rose Gold

€19.99
Δεκέμβριος Birthstone Uniqueeness Dainty Signature Pendant, Rose Gold
Δεκέμβριος Birthstone Uniqueeness Dainty Signature Pendant, Rose Gold
Δεκέμβριος Birthstone Uniqueeness Dainty Signature Pendant, Rose Gold
Δεκέμβριος Birthstone Uniqueeness Dainty Signature Pendant, Rose Gold
Δεκέμβριος Birthstone Uniqueeness Dainty Signature Pendant, Rose Gold
Δεκέμβριος Birthstone Uniqueeness Dainty Signature Pendant, Rose Gold
Δεκέμβριος Birthstone Uniqueeness Dainty Signature Pendant, Rose Gold
Δεκέμβριος Birthstone Uniqueeness Dainty Signature Pendant, Rose Gold

Δεκέμβριος Birthstone Uniqueeness Dainty Signature Pendant, Rose Gold

€19.99
Μάρτιος Birthstone Peace Dainty Signature κρεμαστό κόσμημα, ασήμι
Μάρτιος Birthstone Peace Dainty Signature κρεμαστό κόσμημα, ασήμι
Μάρτιος Birthstone Peace Dainty Signature κρεμαστό κόσμημα, ασήμι
Μάρτιος Birthstone Peace Dainty Signature κρεμαστό κόσμημα, ασήμι
Μάρτιος Birthstone Peace Dainty Signature κρεμαστό κόσμημα, ασήμι
Μάρτιος Birthstone Peace Dainty Signature κρεμαστό κόσμημα, ασήμι

Μάρτιος Birthstone Peace Dainty Signature κρεμαστό κόσμημα, ασήμι

€19.99
May Birthstone Friendship Dainty Signature Κρεμαστό, Ασημί
May Birthstone Friendship Dainty Signature Κρεμαστό, Ασημί
May Birthstone Friendship Dainty Signature Κρεμαστό, Ασημί
May Birthstone Friendship Dainty Signature Κρεμαστό, Ασημί
May Birthstone Friendship Dainty Signature Κρεμαστό, Ασημί
May Birthstone Friendship Dainty Signature Κρεμαστό, Ασημί

May Birthstone Friendship Dainty Signature Κρεμαστό, Ασημί

€19.99
Ιούνιος Birthstone Strength Dainty Signature κρεμαστό κόσμημα, ασήμι
Ιούνιος Birthstone Strength Dainty Signature κρεμαστό κόσμημα, ασήμι
Ιούνιος Birthstone Strength Dainty Signature κρεμαστό κόσμημα, ασήμι
Ιούνιος Birthstone Strength Dainty Signature κρεμαστό κόσμημα, ασήμι
Ιούνιος Birthstone Strength Dainty Signature κρεμαστό κόσμημα, ασήμι
Ιούνιος Birthstone Strength Dainty Signature κρεμαστό κόσμημα, ασήμι

Ιούνιος Birthstone Strength Dainty Signature κρεμαστό κόσμημα, ασήμι

€19.99
Ιούλιος Birthstone Joy Dainty Signature κρεμαστό κόσμημα, ασήμι
Ιούλιος Birthstone Joy Dainty Signature κρεμαστό κόσμημα, ασήμι
Ιούλιος Birthstone Joy Dainty Signature κρεμαστό κόσμημα, ασήμι
Ιούλιος Birthstone Joy Dainty Signature κρεμαστό κόσμημα, ασήμι
Ιούλιος Birthstone Joy Dainty Signature κρεμαστό κόσμημα, ασήμι
Ιούλιος Birthstone Joy Dainty Signature κρεμαστό κόσμημα, ασήμι

Ιούλιος Birthstone Joy Dainty Signature κρεμαστό κόσμημα, ασήμι

€19.99
August Birthstone Beauty Dainty Signature κρεμαστό κόσμημα, ασήμι
August Birthstone Beauty Dainty Signature κρεμαστό κόσμημα, ασήμι
August Birthstone Beauty Dainty Signature κρεμαστό κόσμημα, ασήμι
August Birthstone Beauty Dainty Signature κρεμαστό κόσμημα, ασήμι
August Birthstone Beauty Dainty Signature κρεμαστό κόσμημα, ασήμι
August Birthstone Beauty Dainty Signature κρεμαστό κόσμημα, ασήμι

August Birthstone Beauty Dainty Signature κρεμαστό κόσμημα, ασήμι

€19.99
Σεπτέμβριο Μενταγιόν υπογραφή υπογραφής Birthstone Wisdom Dainty, Silver
Σεπτέμβριο Μενταγιόν υπογραφή υπογραφής Birthstone Wisdom Dainty, Silver
Σεπτέμβριο Μενταγιόν υπογραφή υπογραφής Birthstone Wisdom Dainty, Silver
Σεπτέμβριο Μενταγιόν υπογραφή υπογραφής Birthstone Wisdom Dainty, Silver
Σεπτέμβριο Μενταγιόν υπογραφή υπογραφής Birthstone Wisdom Dainty, Silver
Σεπτέμβριο Μενταγιόν υπογραφή υπογραφής Birthstone Wisdom Dainty, Silver

Σεπτέμβριο Μενταγιόν υπογραφή υπογραφής Birthstone Wisdom Dainty, Silver

€19.99
Νοέμβριος Μενταγιόν από την Birthstone Happiness Dainty Signature, Silver
Νοέμβριος Μενταγιόν από την Birthstone Happiness Dainty Signature, Silver
Νοέμβριος Μενταγιόν από την Birthstone Happiness Dainty Signature, Silver
Νοέμβριος Μενταγιόν από την Birthstone Happiness Dainty Signature, Silver

Νοέμβριος Μενταγιόν από την Birthstone Happiness Dainty Signature, Silver

€19.99
Octagon Octabbata κρεμαστό κόσμημα, χρυσό
Octagon Octabbata κρεμαστό κόσμημα, χρυσό
https://vimeo.com/557949413/3cc88ad212
Octagon Octabbata κρεμαστό κόσμημα, χρυσό
Octagon Octabbata κρεμαστό κόσμημα, χρυσό
Octagon Octabbata κρεμαστό κόσμημα, χρυσό
https://vimeo.com/557949413/3cc88ad212
Octagon Octabbata κρεμαστό κόσμημα, χρυσό

Octagon Octabbata κρεμαστό κόσμημα, χρυσό

€19.99
Κρεμαστό σταυρό της Μάλτας, χρυσό
Κρεμαστό σταυρό της Μάλτας, χρυσό
Κρεμαστό σταυρό της Μάλτας, χρυσό
Κρεμαστό σταυρό της Μάλτας, χρυσό

Κρεμαστό σταυρό της Μάλτας, χρυσό

€19.99
Μαλτέζικο σταυρό μενταγιόν, ροζ χρυσό
Μαλτέζικο σταυρό μενταγιόν, ροζ χρυσό
Μαλτέζικο σταυρό μενταγιόν, ροζ χρυσό
Μαλτέζικο σταυρό μενταγιόν, ροζ χρυσό
Μαλτέζικο σταυρό μενταγιόν, ροζ χρυσό
Μαλτέζικο σταυρό μενταγιόν, ροζ χρυσό

Μαλτέζικο σταυρό μενταγιόν, ροζ χρυσό

€19.99
Salib μενταγιόν, χρυσό
Salib μενταγιόν, χρυσό
Salib μενταγιόν, χρυσό
Salib μενταγιόν, χρυσό
Salib μενταγιόν, χρυσό
Salib μενταγιόν, χρυσό
Salib μενταγιόν, χρυσό
Salib μενταγιόν, χρυσό

Salib μενταγιόν, χρυσό

€19.99
Κολιέ Salib, Rose Gold
Κολιέ Salib, Rose Gold
Κολιέ Salib, Rose Gold
Κολιέ Salib, Rose Gold
Κολιέ Salib, Rose Gold
Κολιέ Salib, Rose Gold
Κολιέ Salib, Rose Gold
Κολιέ Salib, Rose Gold

Κολιέ Salib, Rose Gold

€19.99
Χέρι της μενταγιόν Fatima, Rose Gold
Χέρι της μενταγιόν Fatima, Rose Gold
Χέρι της μενταγιόν Fatima, Rose Gold
Χέρι της μενταγιόν Fatima, Rose Gold

Χέρι της μενταγιόν Fatima, Rose Gold

€19.99
Ατελείωτο Κρεμαστό Κόμπο, Χρυσό
Ατελείωτο Κρεμαστό Κόμπο, Χρυσό
Ατελείωτο Κρεμαστό Κόμπο, Χρυσό
Ατελείωτο Κρεμαστό Κόμπο, Χρυσό
Ατελείωτο Κρεμαστό Κόμπο, Χρυσό
Ατελείωτο Κρεμαστό Κόμπο, Χρυσό

Ατελείωτο Κρεμαστό Κόμπο, Χρυσό

€19.99
Ατελείωτο κρεμαστό κόμπο, ροζ χρυσό
Ατελείωτο κρεμαστό κόμπο, ροζ χρυσό
Ατελείωτο κρεμαστό κόμπο, ροζ χρυσό
Ατελείωτο κρεμαστό κόμπο, ροζ χρυσό
Ατελείωτο κρεμαστό κόμπο, ροζ χρυσό
Ατελείωτο κρεμαστό κόμπο, ροζ χρυσό

Ατελείωτο κρεμαστό κόμπο, ροζ χρυσό

€19.99
Μαλτέζικο σταυρό κοίλο κρεμαστό κόσμημα, χρυσό
Μαλτέζικο σταυρό κοίλο κρεμαστό κόσμημα, χρυσό
Μαλτέζικο σταυρό κοίλο κρεμαστό κόσμημα, χρυσό
Μαλτέζικο σταυρό κοίλο κρεμαστό κόσμημα, χρυσό
Μαλτέζικο σταυρό κοίλο κρεμαστό κόσμημα, χρυσό
Μαλτέζικο σταυρό κοίλο κρεμαστό κόσμημα, χρυσό
Μαλτέζικο σταυρό κοίλο κρεμαστό κόσμημα, χρυσό
Μαλτέζικο σταυρό κοίλο κρεμαστό κόσμημα, χρυσό
Μαλτέζικο σταυρό κοίλο κρεμαστό κόσμημα, χρυσό
Μαλτέζικο σταυρό κοίλο κρεμαστό κόσμημα, χρυσό

Μαλτέζικο σταυρό κοίλο κρεμαστό κόσμημα, χρυσό

€19.99
Κρεμαστό μενταγιόν λουλουδιών φιλίας, χρυσό
Κρεμαστό μενταγιόν λουλουδιών φιλίας, χρυσό
Κρεμαστό μενταγιόν λουλουδιών φιλίας, χρυσό
Κρεμαστό μενταγιόν λουλουδιών φιλίας, χρυσό
Κρεμαστό μενταγιόν λουλουδιών φιλίας, χρυσό
Κρεμαστό μενταγιόν λουλουδιών φιλίας, χρυσό
Κρεμαστό μενταγιόν λουλουδιών φιλίας, χρυσό
Κρεμαστό μενταγιόν λουλουδιών φιλίας, χρυσό
Κρεμαστό μενταγιόν λουλουδιών φιλίας, χρυσό
Κρεμαστό μενταγιόν λουλουδιών φιλίας, χρυσό
Κρεμαστό μενταγιόν λουλουδιών φιλίας, χρυσό
Κρεμαστό μενταγιόν λουλουδιών φιλίας, χρυσό

Κρεμαστό μενταγιόν λουλουδιών φιλίας, χρυσό

€19.99
Κρεμαστό μενταγιόν λουλουδιών φιλίας, χρυσό ροζ
Κρεμαστό μενταγιόν λουλουδιών φιλίας, χρυσό ροζ
Κρεμαστό μενταγιόν λουλουδιών φιλίας, χρυσό ροζ
Κρεμαστό μενταγιόν λουλουδιών φιλίας, χρυσό ροζ
Κρεμαστό μενταγιόν λουλουδιών φιλίας, χρυσό ροζ
Κρεμαστό μενταγιόν λουλουδιών φιλίας, χρυσό ροζ
Κρεμαστό μενταγιόν λουλουδιών φιλίας, χρυσό ροζ
Κρεμαστό μενταγιόν λουλουδιών φιλίας, χρυσό ροζ
Κρεμαστό μενταγιόν λουλουδιών φιλίας, χρυσό ροζ
Κρεμαστό μενταγιόν λουλουδιών φιλίας, χρυσό ροζ
Κρεμαστό μενταγιόν λουλουδιών φιλίας, χρυσό ροζ
Κρεμαστό μενταγιόν λουλουδιών φιλίας, χρυσό ροζ

Κρεμαστό μενταγιόν λουλουδιών φιλίας, χρυσό ροζ

€19.99
Σκουλαρίκια, χρυσό
Σκουλαρίκια, χρυσό
Σκουλαρίκια, χρυσό
Σκουλαρίκια, χρυσό
Σκουλαρίκια, χρυσό
Σκουλαρίκια, χρυσό

Σκουλαρίκια, χρυσό

€9.99
Σκουλαρίκια Pin, Rose Gold
Σκουλαρίκια Pin, Rose Gold
Σκουλαρίκια Pin, Rose Gold
Σκουλαρίκια Pin, Rose Gold
Σκουλαρίκια Pin, Rose Gold
Σκουλαρίκια Pin, Rose Gold

Σκουλαρίκια Pin, Rose Gold

€9.99
Σκουλαρίκια καρφίτσα, ασήμι
Σκουλαρίκια καρφίτσα, ασήμι
Σκουλαρίκια καρφίτσα, ασήμι
Σκουλαρίκια καρφίτσα, ασήμι
Σκουλαρίκια καρφίτσα, ασήμι
Σκουλαρίκια καρφίτσα, ασήμι

Σκουλαρίκια καρφίτσα, ασήμι

€9.99
αγαπώ. Κομψά καρφωτά σκουλαρίκια, χρυσά
αγαπώ. Κομψά καρφωτά σκουλαρίκια, χρυσά
αγαπώ. Κομψά καρφωτά σκουλαρίκια, χρυσά
αγαπώ. Κομψά καρφωτά σκουλαρίκια, χρυσά
αγαπώ. Κομψά καρφωτά σκουλαρίκια, χρυσά
αγαπώ. Κομψά καρφωτά σκουλαρίκια, χρυσά
αγαπώ. Κομψά καρφωτά σκουλαρίκια, χρυσά
αγαπώ. Κομψά καρφωτά σκουλαρίκια, χρυσά

αγαπώ. Κομψά καρφωτά σκουλαρίκια, χρυσά

€14.99
Αγαπώ. Σκουλαρίκια Dainty Stud, Silver
Αγαπώ. Σκουλαρίκια Dainty Stud, Silver
Αγαπώ. Σκουλαρίκια Dainty Stud, Silver
Αγαπώ. Σκουλαρίκια Dainty Stud, Silver
Αγαπώ. Σκουλαρίκια Dainty Stud, Silver
Αγαπώ. Σκουλαρίκια Dainty Stud, Silver
Αγαπώ. Σκουλαρίκια Dainty Stud, Silver
Αγαπώ. Σκουλαρίκια Dainty Stud, Silver

Αγαπώ. Σκουλαρίκια Dainty Stud, Silver

€14.99
αγαπώ. Καρφωτά σκουλαρίκια, χρυσά
αγαπώ. Καρφωτά σκουλαρίκια, χρυσά
αγαπώ. Καρφωτά σκουλαρίκια, χρυσά
αγαπώ. Καρφωτά σκουλαρίκια, χρυσά
αγαπώ. Καρφωτά σκουλαρίκια, χρυσά
αγαπώ. Καρφωτά σκουλαρίκια, χρυσά
αγαπώ. Καρφωτά σκουλαρίκια, χρυσά
αγαπώ. Καρφωτά σκουλαρίκια, χρυσά

αγαπώ. Καρφωτά σκουλαρίκια, χρυσά

€14.99
αγαπώ. Καρφωτά σκουλαρίκια, ασημί
αγαπώ. Καρφωτά σκουλαρίκια, ασημί
αγαπώ. Καρφωτά σκουλαρίκια, ασημί
αγαπώ. Καρφωτά σκουλαρίκια, ασημί
αγαπώ. Καρφωτά σκουλαρίκια, ασημί
αγαπώ. Καρφωτά σκουλαρίκια, ασημί
αγαπώ. Καρφωτά σκουλαρίκια, ασημί
αγαπώ. Καρφωτά σκουλαρίκια, ασημί

αγαπώ. Καρφωτά σκουλαρίκια, ασημί

€14.99
Dainty Signature Hoops, Χρυσό
Dainty Signature Hoops, Χρυσό
Dainty Signature Hoops, Χρυσό
Dainty Signature Hoops, Χρυσό
Dainty Signature Hoops, Χρυσό
Dainty Signature Hoops, Χρυσό

Dainty Signature Hoops, Χρυσό

€19.99
Στεφάνες Dainty Signature, Rose Gold
Mvintage Dainty Signature Hoops Rose Gold σκουλαρίκια
Στεφάνες Dainty Signature, Rose Gold
Στεφάνες Dainty Signature, Rose Gold
Mvintage Dainty Signature Hoops Rose Gold σκουλαρίκια
Στεφάνες Dainty Signature, Rose Gold

Στεφάνες Dainty Signature, Rose Gold

€19.99
Στεφάνια μεσαίας υπογραφής, χρυσό
Στεφάνια μεσαίας υπογραφής, χρυσό
Στεφάνια μεσαίας υπογραφής, χρυσό
Στεφάνια μεσαίας υπογραφής, χρυσό
Στεφάνια μεσαίας υπογραφής, χρυσό
Στεφάνια μεσαίας υπογραφής, χρυσό

Στεφάνια μεσαίας υπογραφής, χρυσό

€19.99
Στεφάνες με μεγάλη υπογραφή, χρυσό
Στεφάνες με μεγάλη υπογραφή, χρυσό
Στεφάνες με μεγάλη υπογραφή, χρυσό
Στεφάνες με μεγάλη υπογραφή, χρυσό
Στεφάνες με μεγάλη υπογραφή, χρυσό
Στεφάνες με μεγάλη υπογραφή, χρυσό

Στεφάνες με μεγάλη υπογραφή, χρυσό

€19.99
Μεγάλα Στεφάνια, Ροζ Χρυσό
Rose Gold
Μεγάλα Στεφάνια, Ροζ Χρυσό
Μεγάλα Στεφάνια, Ροζ Χρυσό
Rose Gold
Μεγάλα Στεφάνια, Ροζ Χρυσό

Μεγάλα Στεφάνια, Ροζ Χρυσό

€19.99
Μεγάλα Σχοινιά, Ασημί
Μεγάλα Σχοινιά, Ασημί
Μεγάλα Σχοινιά, Ασημί
Μεγάλα Σχοινιά, Ασημί

Μεγάλα Σχοινιά, Ασημί

€19.99
Στεφάνια μεγάλου σχοινιού, ροζ χρυσό
Στεφάνια μεγάλου σχοινιού, ροζ χρυσό
Στεφάνια μεγάλου σχοινιού, ροζ χρυσό
Στεφάνια μεγάλου σχοινιού, ροζ χρυσό

Στεφάνια μεγάλου σχοινιού, ροζ χρυσό

€19.99
Μεγάλα Στεφάνια, Ασημί
αργυροι
Μεγάλα Στεφάνια, Ασημί
Μεγάλα Στεφάνια, Ασημί
αργυροι
Μεγάλα Στεφάνια, Ασημί

Μεγάλα Στεφάνια, Ασημί

€19.99

ΜΥΣΤΙΚΑ ΔΩΡΑ ΑΓΙΟΥ ΚΑΤΩ 30€

Dainty Starlight Circle Halo κρεμαστό κόσμημα, χρυσό
Dainty Starlight Circle Halo κρεμαστό κόσμημα, χρυσό
Dainty Starlight Circle Halo κρεμαστό κόσμημα, χρυσό
https://vimeo.com/567014825/2b023269f5
Dainty Starlight Circle Halo κρεμαστό κόσμημα, χρυσό
Dainty Starlight Circle Halo κρεμαστό κόσμημα, χρυσό
Dainty Starlight Circle Halo κρεμαστό κόσμημα, χρυσό
Dainty Starlight Circle Halo κρεμαστό κόσμημα, χρυσό
https://vimeo.com/567014825/2b023269f5
Dainty Starlight Circle Halo κρεμαστό κόσμημα, χρυσό

Dainty Starlight Circle Halo κρεμαστό κόσμημα, χρυσό

€24.99
Dainty Starlight Circle Halo κρεμαστό κόσμημα, ροζ χρυσό
Dainty Starlight Circle Halo κρεμαστό κόσμημα, ροζ χρυσό
Dainty Starlight Circle Halo κρεμαστό κόσμημα, ροζ χρυσό
https://vimeo.com/567014825/2b023269f5
Dainty Starlight Circle Halo κρεμαστό κόσμημα, ροζ χρυσό
Dainty Starlight Circle Halo κρεμαστό κόσμημα, ροζ χρυσό
Dainty Starlight Circle Halo κρεμαστό κόσμημα, ροζ χρυσό
Dainty Starlight Circle Halo κρεμαστό κόσμημα, ροζ χρυσό
https://vimeo.com/567014825/2b023269f5
Dainty Starlight Circle Halo κρεμαστό κόσμημα, ροζ χρυσό

Dainty Starlight Circle Halo κρεμαστό κόσμημα, ροζ χρυσό

€24.99
Χαρακτό μενταγιόν Paw Friend Friend, Χρυσό
Χαρακτό μενταγιόν Paw Friend Friend, Χρυσό
Χαρακτό μενταγιόν Paw Friend Friend, Χρυσό
Χαρακτό μενταγιόν Paw Friend Friend, Χρυσό
Χαρακτό μενταγιόν Paw Friend Friend, Χρυσό
Χαρακτό μενταγιόν Paw Friend Friend, Χρυσό
Χαρακτό μενταγιόν Paw Friend Friend, Χρυσό
Χαρακτό μενταγιόν Paw Friend Friend, Χρυσό
Χαρακτό μενταγιόν Paw Friend Friend, Χρυσό
Χαρακτό μενταγιόν Paw Friend Friend, Χρυσό

Χαρακτό μενταγιόν Paw Friend Friend, Χρυσό

€24.99
Μαλτέζικο σταυρό Ħabbata κρεμαστό κόσμημα, χρυσό
Μαλτέζικο σταυρό Ħabbata κρεμαστό κόσμημα, χρυσό
https://vimeo.com/557949052/99ca0eec6c
Μαλτέζικο σταυρό Ħabbata κρεμαστό κόσμημα, χρυσό
Μαλτέζικο σταυρό Ħabbata κρεμαστό κόσμημα, χρυσό
Μαλτέζικο σταυρό Ħabbata κρεμαστό κόσμημα, χρυσό
https://vimeo.com/557949052/99ca0eec6c
Μαλτέζικο σταυρό Ħabbata κρεμαστό κόσμημα, χρυσό

Μαλτέζικο σταυρό Ħabbata κρεμαστό κόσμημα, χρυσό

€24.99
Κλασικό κρεμαστό Ħabbata, χρυσό
Κλασικό κρεμαστό Ħabbata, χρυσό
https://vimeo.com/557948520/ff1fe2e34e
Κλασικό κρεμαστό Ħabbata, χρυσό
Κλασικό κρεμαστό Ħabbata, χρυσό
Κλασικό κρεμαστό Ħabbata, χρυσό
https://vimeo.com/557948520/ff1fe2e34e
Κλασικό κρεμαστό Ħabbata, χρυσό

Κλασικό κρεμαστό Ħabbata, χρυσό

€24.99
Dainty Disc Engravable κρεμαστό κόσμημα, χρυσό
Dainty Disc Engravable κρεμαστό κόσμημα, χρυσό
Dainty Disc Engravable κρεμαστό κόσμημα, χρυσό
Dainty Disc Engravable κρεμαστό κόσμημα, χρυσό
Dainty Disc Engravable κρεμαστό κόσμημα, χρυσό
Dainty Disc Engravable κρεμαστό κόσμημα, χρυσό
Dainty Disc Engravable κρεμαστό κόσμημα, χρυσό
Dainty Disc Engravable κρεμαστό κόσμημα, χρυσό

Dainty Disc Engravable κρεμαστό κόσμημα, χρυσό

€24.99
Dainty Disc Engravable κρεμαστό κόσμημα, ασημί
Dainty Disc Engravable κρεμαστό κόσμημα, ασημί
Dainty Disc Engravable κρεμαστό κόσμημα, ασημί
Dainty Disc Engravable κρεμαστό κόσμημα, ασημί
Dainty Disc Engravable κρεμαστό κόσμημα, ασημί
Dainty Disc Engravable κρεμαστό κόσμημα, ασημί
Dainty Disc Engravable κρεμαστό κόσμημα, ασημί
Dainty Disc Engravable κρεμαστό κόσμημα, ασημί

Dainty Disc Engravable κρεμαστό κόσμημα, ασημί

€24.99
Dainty Disc Engravable κρεμαστό κόσμημα, ροζ χρυσό
Dainty Disc Engravable κρεμαστό κόσμημα, ροζ χρυσό
Dainty Disc Engravable κρεμαστό κόσμημα, ροζ χρυσό
Dainty Disc Engravable κρεμαστό κόσμημα, ροζ χρυσό
Dainty Disc Engravable κρεμαστό κόσμημα, ροζ χρυσό
Dainty Disc Engravable κρεμαστό κόσμημα, ροζ χρυσό
Dainty Disc Engravable κρεμαστό κόσμημα, ροζ χρυσό
Dainty Disc Engravable κρεμαστό κόσμημα, ροζ χρυσό

Dainty Disc Engravable κρεμαστό κόσμημα, ροζ χρυσό

€24.99
Luzzu Eye κρεμαστό κόσμημα, ροζ χρυσό
Luzzu Eye κρεμαστό κόσμημα, ροζ χρυσό
Luzzu Eye κρεμαστό κόσμημα, ροζ χρυσό
Luzzu Eye κρεμαστό κόσμημα, ροζ χρυσό
Luzzu Eye κρεμαστό κόσμημα, ροζ χρυσό
Luzzu Eye κρεμαστό κόσμημα, ροζ χρυσό
Luzzu Eye κρεμαστό κόσμημα, ροζ χρυσό
Luzzu Eye κρεμαστό κόσμημα, ροζ χρυσό

Luzzu Eye κρεμαστό κόσμημα, ροζ χρυσό

€24.99
Ta 'Pinu Rose Window Maduma σκουλαρίκια μενταγιόν κόκκινο, ροζ χρυσό
Ta 'Pinu Rose Window Maduma σκουλαρίκια μενταγιόν κόκκινο, ροζ χρυσό
Ta 'Pinu Rose Window Maduma σκουλαρίκια μενταγιόν κόκκινο, ροζ χρυσό
Ta 'Pinu Rose Window Maduma σκουλαρίκια μενταγιόν κόκκινο, ροζ χρυσό
https://vimeo.com/557950214/93558098b9
Ta 'Pinu Rose Window Maduma σκουλαρίκια μενταγιόν κόκκινο, ροζ χρυσό

Ta 'Pinu Rose Window Maduma σκουλαρίκια μενταγιόν κόκκινο, ροζ χρυσό

€53.98