Το Mvintage Jewellery είναι εγγυημένο για ένα έτος από την αρχική ημερομηνία αγοράς (έναντι παρουσίασης της αρχικής απόδειξης). Εάν αντιμετωπίσετε τυχόν προβλήματα με τα κοσμήματά σας εντός της περιόδου εγγύησης, επικοινωνήστε με [email protected] , αναφέροντας είτε τον αριθμό παραγγελίας (εάν το προϊόν αγοράστηκε στο διαδίκτυο) είτε τον αριθμό απόδειξης (εάν το προϊόν αγοράστηκε σε ένα από τα καταστήματά μας) και επισημάνετε το ζήτημα μαζί με μια συνημμένη φωτογραφία. Η ειδική τεχνική ομάδα μας θα αξιολογήσει την υπόθεση και θα επανέλθει με αναφορά εντός 10 εργάσιμων ημερών. Η ομάδα μπορεί να ζητήσει να δει το προϊόν για να διερευνήσει περαιτέρω, επομένως, ενδέχεται να σας ζητηθεί να ρίξετε ένα αντικείμενο σε ένα από τα καταστήματά μας αναλόγως. Είναι στη διακριτική ευχέρεια της ομάδας να αποδεχθεί ή να απορρίψει την αξίωση. Σε περίπτωση που το αντικείμενο κριθεί ελαττωματικό, θα σας δοθεί είτε ανταλλαγή, επισκευή ή πιστωτική σημείωση ισοδύναμη με την αξία του προϊόντος κατά τη στιγμή της αγοράς.

---

Οι ακόλουθες προϋποθέσεις εμπίπτουν στην εγγύηση ενός έτους:

  1. Ελαττώματα κατασκευής.
  2. Σπάσιμο κοσμημάτων λόγω ελαττωμάτων παραγωγής.
  3. Απώλεια πέτρας από τον οικισμό λόγω ελαττωματικής παραγωγής.

Οι ακόλουθες προϋποθέσεις δεν καλύπτονται από την εγγύηση:

  1. Κοσμήματα με έντονα βαθουλώματα ή λυγισμένα
  2. Ζημιά στην επένδυση που προκαλείται από την οξύτητα του δέρματος
  3. Αποχρωματισμός λόγω φθοράς ή έλλειψης φροντίδας για το προϊόν (Click Here για να μάθετε περισσότερα σχετικά με τον τρόπο φροντίδας του προϊόντος σας)
  4. Θραύση προϊόντος / πτώση λίθων λόγω αμέλειας
  5. Απώλεια προϊόντος
  6. Καθαρισμός προϊόντος διαφορετικά από ό, τι αναφέρεται